099-365-5442

ตั๋วข้าราชการ และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สายการบินไทย เวียตเจ็ท (Vietjet Air Government Ticket)

ตั๋วข้าราชการ และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สายการบินไทย เวียตเจ็ท (Vietjet Air Government Ticket)

ตั๋วข้าราชการ เวียตเจ็ท

ตั๋วข้าราชการ และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สายการบิน เวียตเจ็ท THAI VIETJET (GOVERNMENT)

ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่องค์กร ของภาครัฐ บัตรโดยสารราคาเดียวกันตลอดทั้งปี (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่มาพร้อมกับสิทธิพิเศษอีกมากมาย ทั้งความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง สายการบินไทยเวียตเจ็ท มีบัตรโดยสายให้เลือก 2 แบบ ได้แก่แบบ ECO และ แบบ Sky Boss พร้อมสิทธิพิเศษที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น นํ้าหนักสัมภาระ การเลือกที่นั่ง และบริการต่างๆ

 

** รับจองตั๋วกรุ๊ป ตั๋วเดินทางเป็นหมู่คณะ ทั้งในนาม ส่วนตัว นิติบุคคล องค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน **

กดคลิกลิ้งค์ เพื่อทำจอง ตั๋วข้าราชการ ผ่านเจ้าหน้าที่

Line ID : @Ticketing

QR Code สำหรับสแกน เพื่อทำจอง ตั๋วข้าราชการ ผ่านเจ้าหน้าที่

Line ID : @Ticketing

 

ราคาตั๋วบัตรโดยสาร ตั๋วข้าราชการ สายการบิน เวียตเจ็ท

📌ราคาบัตรโดยสาร เส้นทางภายในประเทศ สำหรับกลุ่มลูกค้าข้าราชการ และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ📌

*** อัตราค่าโดยสารนี้ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสนามบินแล้ว ***


📌ราคาบัตรโดยสาร เส้นทางต่างประเทศ สำหรับกลุ่มลูกค้าข้าราชการ และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ📌

*** อัตราค่าโดยสารนี้ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสนามบินแล้ว ***


🎉สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า กลุ่มข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

สิทธิพิเศษEcoSkyboss
นํ้าหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง7 กิโลกรัม10 กิโลกรัม
นํ้าหนักสัมภาระโหลด20 กิโลกรัม40 กิโลกรัม
รับสัมภาระปลายทางลำดับแรกมีบริการ
ที่นั่งพิเศษด้านหน้ามีบริการแถวที่ 1 – 2
บริการเลือกที่นั่งมีค่าบริการเพิ่มเติมฟรี
บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่องมีค่าบริการเพิ่มฟรี
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน วันที่ เวลา และเส้นทางการบินฟรีค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน 1 ครั้งเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ไม่จำกัด
ผู้ติดตาม2 ท่าน2 ท่าน
แก้ไขชื่ออนุญาตให้แก้ไขตัวอักษร 3 ตัว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (กรณีเกิน 3 ตัวอักษร ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการเปลี่ยนชื่อกับทางสายการบิน ฯ)

📌เงื่อนไข และ ข้อกำหนด

  • ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
  • การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง โดยหากวันที่เปลี่ยนแปลงตรงกับ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และช่วงที่มีอัตราการเดินทางสูง ตามที่สายการบิน ฯ กำหนด ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนวันเดินทาง และชำระค่าส่วนต่างของตั๋วที่เพิ่มขึ้น จากบัตรโดยสารเดิมทุกท่าน
  • กรณีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของสายการบินฯ และบริษัทฯ
  • การสำรองที่นั่งในแต่ล่ะครั้ง ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่าง ในแต่ล่ะเที่ยวบินที่ผู้โดยสารทำจองอาจจะไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
  • เมื่อการสำรองที่นั่งได้รับการยื่นยันแล้ว หากผู้โดยสารประสงค์จะยกเลิก สำหรับบัตรโดยสาร Deluxe Fare บัตรโดยสารไม่สามารถยกเลิกได้ บัตรโดยสารแบบ Skyboss สามารถทำได้ภายในเงื่อนไข และข้อกำหนดของบริษัท และทางสายการบิน
  • ผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามกฎ และข้อกำหนดของทางสายการบิน
  • ทางบริษัทฯ และทางสายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ข้อกำหนด และเงื่อนไขกำหนดการ หรือตารางการบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีที่นั่งในขณะนั้นเกินที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้างต้น หรือกรณีอื่นๆ สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้พิจารณาเป็นรายกรณี

📌หมายเหตุ

ตั๋วบัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่สามารถใช้รับสิทธิ์ ได้จะต้องไม่หมดอายุ ณ วันที่ ทำจอง หรือวันที่เดินทางไป – กลับ ผู้เดินทางต้องแสดงบัตร ข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ทุกครั้งที่เดินทาง กรณีอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ทุกกรณีสายการบินฯ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสายการบินเป็นผู้พิจารณา กรณีลูกค้า ไม่นำ บัตรข้าราชการ ไปเช็คอินที่หน้าเคาน์เตอร์ จะทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางตามเที่ยวบินดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ ขออนุญาตไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
สแกน QR Code หรือ กดลิ้งค์ เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ขอบฟ้า ทราเวล ติดต่อง่ายติดต่อไว
☎️ ทีมงานคุณภาพ ขอบฟ้า ทราเวล
 
   ? 099-365 5442
┏──────────────────────────┓
ทางไปจองจ้า ? https://lin.ee/fWQ1W2s
┗──────────────────────────┛
ใบอนุญาตนำเที่ยว เลขที่ 31/01065
E-mail : info@khobfahtravel.com
Line ID : @Ticketing

วันเวลาทำการ

/ จันทร์-ศุกร์ : 09.00 น. – 18.00 น.

/ วันเสาร์ : 09.00 น. – 15.00 น.

X หยุดทุกวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

 เรามีโปรแกรมทัวร์อื่นๆ ให้เลือกมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น…..ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์พม่า | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ลาว | ทัวร์จอร์เจีย   

บทความท่องเที่ยวอื่นๆ

พฤษภาคม 24, 2024

| By chitsanupong

  ตั๋วข้าราชการ และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สายการบินแอ

พฤษภาคม 24, 2024

| By chitsanupong

ตั๋วกรุ๊ป ตั๋วเดินทางเป็นหมู่คณะ ตั๋วองค์กร/บริษัท หรือ […]

พฤษภาคม 24, 2024

| By chitsanupong

ตั๋วข้าราชการ และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สายการบินนกแอร์ (N