099-365-5442

ตั๋วข้าราชการ และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สายการบินแอร์เอเชีย (Air Asia Government Ticket)

ตั๋วข้าราชการ และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สายการบินแอร์เอเชีย (Air Asia Government Ticket)

 

ตั๋วข้าราชการ และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สายการบินแอร์เอเชีย AIR ASIA (GOVERNMENT)✈️             

      ตั๋วข้าราชการ สายการบินแอร์เอเชีย บัตรโดยสารราคาพิเศษ มาพร้อมกับ สิทธิพิเศษมากมาย สำหรับ ข้าราชการไทย พนักงานของรัฐ และ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง สมาชิกหอการค้าไทย สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฯลฯ และ ล่าสุด!!! เพิ่มสิทธิ ให้กับ บุคลากรทางการแพทย์

เงื่อนไขการใช้บริการสำหรับภาครัฐ (Air Asia   )                                                                   

ผู้โดยสารที่ใช้สิทธิ์ บัตรโดยสารข้าราชการ ต้องแสดงบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานทุกครั้ง เมื่อซื้อตั๋วเครื่องบิน และเมื่อเช็คอิน หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินที่สนามบินนั้นๆ สิทธิ์ตั๋วโดยสารสำหรับข้าราชการ มาพร้อมสิทธิ์พิเศษอีกมากมาย เช่น นำ้หนักกระเป๋าที่ให้ท่านอย่างจุใจ, บริการอาหารอุ่นร้อนบนเครื่อง และอีกมากมาย ⚫ สิทธิ์ผู้ติดตาม จะต้อง จอง และ ออกตั๋วพร้อมกับข้าราชการเท่านั้น ** ไม่สามารถจองภายหลังได้ ** ⚫ สิทธิ์ผู้ติดตาม จะต้องเดินทางพร้อมกัน กับตั๋วข้าราชการเท่านั้น ** ไม่สามารถแยกการเดินทางได้ ** ⚫ สิทธิ์ผู้ติดตาม จะได้รับสิทธิ์ทุกอย่างเช่นเดียวกับตั๋วข้าราชการ ⚫ สิทธิ์ผู้ติดตาม จะไม่สามารถเดินทางในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ / วันหยุดพิเศษได้ Air Asia Goverment Ticket 

ใหม่!! เพิ่ม สิทธิพิเศษ!! บัตรโดยสารข้าราชการ กับ บุคลากรทางการแพทย์

 • จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือ บุคคลากรทางการแพทย์ ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน
 • จะต้องมีบัตรเจ้าหน้าที่ หรือ พนักงาน และ ยังไม่หมดอายุ
 • บุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ คุณหมอ พยาบาล บุรุษพยาบาล เภสัชกร เทคนิกการแพทย์ เป็นต้น ขอให้เป็นเจ้าหน้าที่ประจำ และ มีบัตรประจำตัวบุคคลากรของโรงพยาบาลที่ยังไม่หมดอายุ เท่านั้น (พนักงานชั่วคราว/ลูกจ้างชั่วคราว จะไม่ได้รับสิทธิ์นี้ค่ะ)
 

ขั้นตอนการจองตั๋วข้าาชการ สายการบินแอร์เอเชีย

แจ้งรายละเอียดการเดินทาง
 1. 1). แจ้ง ▶️ วันเวลาเดินทางเมื่อไหร่ค่ะ ▶️ ตั๋วไป-กลับ หรือ ขาเดียวค่ะ
  2). แจ้ง ▶️ เมือง หรือ สนามบิน ที่ต้องการเดินทางไป
  3). แจ้ง ▶️ จำนวนผู้เดินทาง
 2. แสดงหลักฐานประกอบการจอง (บัตรราชการ รัฐวิสาหกิจ+บัตรประชาชน)
 3. โอนเงินชำระค่าบัตรโดยสาร
 4. เช็คความถูกต้องของบัตรโดยสาร
 5. รับบัตรโดยสารผ่านช่องทางไลน์ อีเมล์ หรือ เฟสบุค

กดคลิกลิ้งค์ เพื่อทำจอง ตั๋วข้าราชการ ผ่านเจ้าหน้าที่

Line ID : @Ticketing

สแกน QR Code เพื่อทำจอง ตั๋วข้าราชการ ผ่านเจ้าหน้าที่

Line ID : @Ticketing


📌ราคาบัตรโดยสารเส้นทางภายในประเทศ📌

*** ราคาบัตรโดยสารทั้งหมดนี้ เป็นราคาเริ่มต้นในแต่ละเส้นทางค่ะ ไม่ใช่ราคาที่ตายตัวนะคะ

ราคาจะมีการปรับ ขึ้น-ลง ตามช่วงเวลาที่เดินทาง

สายการบินแอร์เอเชีย ใช้วิธีคำนวณราคา จากที่นั่งว่างในเที่ยวบินนั้นๆค่ะ *** จึงต้องเช็คราคาทุกครั้งกับเจ้าหน้าที่ค่ะ ***

Update ข้อมูล : 05 FEB. 2024

สิทธิพิเศษสำหรับ ตั๋วบัตรโดยสารข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของภาครัฐ

 • ท่านได้รับสิทธิ์ผู้ติดตามมากถึง 2 ท่าน
 • สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
************************************************

🧳 ฟรี!! โควต้านำ้หนักสัมภาระ 40 กิโลกรัม

🥄 ฟรี!! อาหารอุ่นร้อน พร้อมเครื่องดื่ม Santan Value Meal

             

💺 ฟรี!! เลือกที่นั่งมาตรฐานและ Hot Seat

🕛 ฟรี!! ค่าธรรมเนียมกรณีเปลี่ยนวัน/เวลาเดินทาง **อาจมีชำระเพิ่มค่าส่วนต่างของตั๋ว**

✔️ ฟรี!! บริการจัดส่งสัมภาระ ขึ้นเครื่อง และเช็คอินด่วน

ฟรี!! โหลดอุปกรณ์กีฬา 20 กิโลกรัม

🎫 สามารถสะสมคะแนน Big Point ได้


หมายเหตุ

 • สำหรับเที่ยวบินแอร์เอเชีย (AK) :

*การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินออนไลน์ : 3 ชั่วโมงล่วงหน้า ก่อนกำหนดการเดินทาง ภายในเมนูจัดการบุ๊คกิ้ง

** สำหรับ Premium Flex: ไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเที่ยวบิน แต่อาจมีค่าส่วนต่างราคาบัตรโดยสาร

 
 • สำหรับเที่ยวบินไทยแอร์เอเชีย (FD) : 24 ชั่วโมงล่วงหน้า ก่อนกำหนดการเดินทาง ภายในเมนูจัดการบุ๊คกิ้ง  

*สำหรับ Premium Flex : ไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเที่ยวบิน แต่อาจมีค่าส่วนต่างราคาบัตรโดยสาร (กรณีเปลี่ยนเที่ยวบิน ที่มีกำหนดออกเดินทางไม่เกิน 24 ชั่วโมง เป็นไปตามอัตราค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเที่ยวบิน และ ส่วนต่างค่าโดยสาร)

เพิ่มเติม

 • บัตรโดยสารดังกล่าว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินทางได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ หากมีการทำเช็คอินเรียบร้อยแล้ว
 • จำนวนที่นั่งมีจำกัดสำหรับแต่ล่ะเที่ยวบิน หรือ อาจจะไม่มีที่นั่งให้บริการในบางเที่ยวบิน
 • บัตรโดยสารทุกประเภท ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ยกเลิกเพื่อขอคืนเงินได้ หลังจาก มีการคอนเฟิร์มออกบัตรโดยสารแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทำคืนเงิน
 • ​บริษัทฯ ขออนุญาตสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *เนื่องด้วยราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการเช่น ค่าธรรมเนียมตั๋วเพิ่มเติมสำหรับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดพิเศษต่างๆ เป็นต้น
  

ตั๋วข้าราชการ สายการบินอื่นๆ


ลูกค้าหน่วยงาน ราชการ และ รัฐวิสาหกิจ ที่ใช้บริการจองตั๋วเครื่องบินกับเรา ได้แก่

มหาวิทยาลัย โรงเรียน โรงพยาบาล ตำรวจ ทหาร หน่วยงานการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น
Thai Chamber of Commerceสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยMedical Personnel
Walailak_University
Royal Thai PoliceMinistry of Public Health
   ขอบฟ้า ทราเวล ติดต่อง่ายติดต่อไว
☎️ ทีมงานคุณภาพ ขอบฟ้า ทราเวล
 
   ? 099-365 5442
┏──────────────────────────┓
ทางไปจองจ้า ? https://lin.ee/fWQ1W2s
┗──────────────────────────┛
ใบอนุญาตนำเที่ยว เลขที่ 31/01065
E-mail : info@khobfahtravel.com
Line ID : @Ticketing

วันเวลาทำการ

/ จันทร์-ศุกร์ : 09.00 น. – 18.00 น.

/ วันเสาร์ : 09.00 น. – 15.00 น.

X หยุดทุกวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

 เรามีโปรแกรมทัวร์อื่นๆ ให้เลือกมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น…..ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์พม่า | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ลาว | ทัวร์จอร์เจีย    

บทความท่องเที่ยวอื่นๆ

พฤษภาคม 24, 2024

| By chitsanupong

ตั๋วหลอก การจองตั๋วเครื่องบินสำหรับยื่นวีซ่า หรือ ใบจอง […]

พฤษภาคม 24, 2024

| By chitsanupong

ตั๋วข้าราชการ และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สายการบิน ไลอ้อนแอ

พฤษภาคม 24, 2024

| By chitsanupong

  ตั๋วข้าราชการ และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สายการบินแอ