099-365-5442

ตั๋วข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ สายการบินนกแอร์ (NOK Air Government Ticket)

ตั๋วข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ สายการบินนกแอร์ (NOK Air Government Ticket)

Nok Air Government Ticketตั๋วข้าราชการ และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สายการบินนกแอร์ (NOK AIR GOVERNMENT) 

บินสะดวกสบายกว่า พร้อมสิทธิพิเศษมากมายให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์กรไทย

** ราคาบัตรโดยสารสำหรับกลุ่มลูกค้าข้าราชการ สำหรับเดินทางระหว่าง 30 มีนาคม ถึง 28 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป **

ผู้มีสิทธิ์ซื้อบัตรโดยสาร ตั๋วข้าราชการ และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สายการบินนกแอร์

พนักงานรัฐวิสาหกิจ (องค์กร/หน่วยงานที่รัฐเป็นเจ้าของหรือถือหุ้นใหญ่)

   • ธนาคารออมสิน / ธนาคารกรุงไทย / ธ.ก.ส
   • การไฟฟ้า / การประปา / ปตท.
   • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
   • ไปรษณีย์
   • TOT และ CAT เป็นต้น

ทนายความ (ต้องมีบัตรประจำตัวสมาชิกสภาทนายความ)

นักเรียนเตรียมทหาร

   • กองทัพบก
   • กองทับเรือ
   • กองทับอากาศ
   • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หน่วยงานอิสระ (ได้แก่ สำนักข่าวกรอง เป็นต้น แต่บนบัตรต้องมีตราสัญลักษณ์หน่วยงาน)

 

** รับจองตั๋วกรุ๊ป ตั๋วเดินทางเป็นหมู่คณะ ทั้งในนาม ส่วนตัว นิติบุคคล องค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน **

กดคลิกลิ้งค์ เพื่อทำจอง ตั๋วข้าราชการ ผ่านเจ้าหน้าที่

Line ID : @Ticketing

สแกน QR Code สำหรับทำจอง ตั๋วข้าราชการ ผ่านเจ้าหน้าที่

Line ID : @Ticketing


📌ราคาบัตรโดยสารเส้นทางในประเทศ และต่างประเทศ📌

Nok Air Government                        

*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่รวมภาษีเรียบร้อยแล้ว ***


📌เงื่อนไข และข้อกำหนด สำหรับบัตรโดยสาร

สิทธิพิเศษ

Nok X-tar

Nok Max

ข้อกำหนดการสำรองที่นั่งสำรองที่นั่งได้จนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2566
ระยะเวลาการเดินทางสามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน – 28 ตุลาคม 2566
วันหยุดนักขัตฤกษ์ (Black out date)วันที่ 6 เม.ย. 66, 8 เม.ย. 66, 11-13 เม.ย. 66, 15-18 เม.ย. 66, 29 เม.ย. 66, 1 พ.ค. 66, 4 พ.ค. 66, 7 พ.ค. 66, 3 มิ.ย. 66, 5 มิ.ย. 66, 28 ก.ค. 66, 30 ก.ค. 66, 1 ส.ค. 66, 12 ส.ค. 66, 14 ส.ค. 66, 13 ต.ค. 66, 15 ต.ค. 66, 21 ต.ค. 66, 23 ต.ค. 66
  • Surcharge 1,400 บาท สำหรับเส้นทางโฮจิมินห์
  • Surcharge 1,400 บาท สำหรับเส้นทางย่างกุ้ง
  • Surcharge 1,300 บาท สำหรับเส้นทางอื่นๆ
ระยะเวลาการสำรองที่นั่ง2 ชั่วโมงก่อนเดินทาง1 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
การเปลี่ยนแปลงชื่อฟรี 3 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง ไม่จำกัดจำนวนครั้งน้อยกว่า 2 ชั่วโมง เปลี่ยนแปลงไม่ได้ฟรี 2 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง ไม่จำกัดจำนวนครั้งน้อยกว่า 1 ชั่วโมง เปลี่ยนแปลงไม่ได้
ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฟรี 3 ชั่วโมงขึ้นไป (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)   *อาจมีชำระค่าส่วนต่างตั๋วเพิ่มเติม*
การเปลี่ยนแปลงเส้นทางการบินฟรี 3 ชั่วโมง ขึ้นไป (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) เก็บส่วนต่างตั๋ว (ถ้ามี)หมายเหตุ ในกรณีที่ราคาของเส้นทางใหม่มีราคาถูกกว่าเส้นทางเดิม ทางสายการบินฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าส่วนต่างของราคาเส้นทางเดิมฟรี 2 ชั่วโมง ขึ้นไป (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) เก็บส่วนต่างตั๋ว (ถ้ามี)หมายเหตุ ในกรณีที่ราคาของเส้นทางใหม่มีราคาถูกกว่าเส้นทางเดิม ทางสายการบินฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าส่วนต่างของราคาเส้นทางเดิม
กรณีผู้โดยสาร Earlier Flight เพื่อไปเที่ยวบินก่อนหน้า  ฟรี เมื่อแสดงตนที่สนามบิน เพื่อเลื่อนเที่ยวบินเร็วขึ้น ภายในวันเดียวกัน
 • เส้นทางภายในประเทศ 45 นาทีก่อนเครื่องออก
 • เส้นทางต่างประเทศ 1 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก
หมายเหตุ อาจจะไม่ได้รับบริการอาหาร
กรณีเช็คอินไม่ทัน   สามารถเลื่อนไฟลท์เป็นเที่ยวบินที่มีที่นั่งว่าง ในวันเดียวกันเท่านั้น
 • เส้นทางในประเทศ ค่าธรรมเนียม 750 บาท + ส่วนต่าง (ถ้ามี) 
 • เส้นทางต่างประเทศ ค่าธรรมเนียม 1,210 บาท + ส่วนต่าง (ถ้ามี)
กรณีเที่ยวบินเต็มในวันนั้นๆ สามารถเลื่อนไปในเที่ยวบินแรกของวันถัดไปได้**เปลี่ยนแปลงได้ที่สนามบินเท่านั้น หมายเหตุ อาจจะไม่ได้รับบริการอาหาร**
Fly’n’ Ride & Fly’n’ Ferry       การสำรองที่นั่งต้องสำรอง 3 ชั่วโมงก่อนการเดินทางฟรี ค่าธรรมเนียม เมื่อเปลี่ยนแปลงวันและเที่ยวบิน 24 ชั่วโมงขึ้นไป (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) ** เปลี่ยนแปลงวันและเที่ยวบิน ระหว่าง 24-4 ชั่วโมง (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
  • เส้นทางในประเทศ ค่าธรรมเนียม 850 บาท + เก็บส่วนต่าง (ถ้ามี)
  • เส้นทางต่างประเทศ ค่าธรรมเนียม 1,410 บาท + เก็บส่วนต่าง (ถ้ามี)
หมายเหตุ
  • ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเส้นทางการบิน
  • ขอสงวนสิทธิ์ Earlier Flight เพื่อไปเที่ยวบินก่อนหน้า
  • กรณีเช็คอินไม่ทัน ไม่อนุญาตให้เลื่อนเที่ยวบินใดใด
นํ้าหนักสัมภาระ40 กิโลกรัม
นํ้าหนักอุปกรณ์กีฬา20 กิโลกรัม
Priority Check-in counter / Baggage/ Boarding (Nok First)ฟรี
ห้องรับรองพิเศษTHB 550 สำรองล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์เท่านั้นฟรี
ที่นั่ง Premium Seat ฟรี สำหรับที่นั่ง Premium seat Premium seat (Front Row) : ชำระเพิ่ม THB 550
โปรแกรมสะสมไมล์รับไมล์สะสม X2 เท่า สาหรับโปรแกรมนกแฟนคลับ
Mealฟรี Nok Meal จองก่อน 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
ผู้ติดตามให้สิทธิ์มีผู้ติดตาม 2 ท่านให้สิทธิ์มีผู้ติดตาม 5 ท่าน
*** สายการบินขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทาง หากไม่มีเอกสารแสดงตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ​ผู้โดยสารจะต้องแสดงบัตรประจำตัวที่ยังไม่หมดอายุ หรือใช้ใบรับรองจากหน่วยงานเพื่อแสดงแทนการใช้สิทธิ์ในกรณีที่บัตรหมดอายุค่ะ ***

หมายเหตุ

  • ผู้โดยสารต้องแสดงบัตรประจำตัวข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ ณ เคาน์เตอร์เช็คอินในวันเดินทาง
  • ผู้ติดตามต้องเช็คอินพร้อมผู้โดยสารข้าราชการทุกครั้ง
  • ราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินฯกาหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ หากมีการทำเช็คอิน
  • จำนวนที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
  • ไม่สามารถยกเลิกเพื่อขอคืนเงินได้ หลังจากออกบัตรโดยสาร
  • ​สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  
ขอบฟ้า ทราเวล ติดต่อง่ายติดต่อไว
☎️ ทีมงานคุณภาพ ขอบฟ้า ทราเวล
 
   ? 099-365 5442
┏──────────────────────────┓
ทางไปจองจ้า ? https://lin.ee/fWQ1W2s
┗──────────────────────────┛
ใบอนุญาตนำเที่ยว เลขที่ 31/01065
E-mail : info@khobfahtravel.com
Line ID : @Ticketing

วันเวลาทำการ

/ จันทร์-ศุกร์ : 09.00 น. – 18.00 น.

/ วันเสาร์ : 09.00 น. – 15.00 น.

X หยุดทุกวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

 เรามีโปรแกรมทัวร์อื่นๆ ให้เลือกมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น…..ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์พม่า | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ลาว | ทัวร์จอร์เจีย    

บทความท่องเที่ยวอื่นๆ

พฤษภาคม 24, 2024

| By chitsanupong

ตั๋วกรุ๊ป ตั๋วเดินทางเป็นหมู่คณะ ตั๋วองค์กร/บริษัท หรือ […]

พฤษภาคม 24, 2024

| By chitsanupong

ตั๋วข้าราชการ และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สายการบินนกแอร์ (N