099-365-5442

ประกันการเดินทาง

บทความท่องเที่ยว

ประกันการเดินทาง หรือ ประกันภัยการเดินทาง สำคัญจริงเหรอ????
ถ้าคุณไม่เจ็บป่วยในต่างประเทศ คุณจะไม่มีวันเข้าใจประโยคนี้

อย่าให้เงินเพียงเล็กน้อยที่จ่ายในวันนี้ ต้องกลายเป็นเงินที่ต้องจ่ายก้อนโตในวันที่เจ็บป่วย
ทางเลือกที่ดีที่สุด หมดกังวลกับการเดินทางในทุกทริป

ถ้าจะทำประกันการเดินทาง
ควรพิจารณาความคุ้มครองอะไรบ้าง

ไม่ว่าท่านจะเดินทางเพื่อ ท่องเที่ยว ทำงาน ติดต่อธุรกิจ หรือ เยี่ยมเยียนคนพิเศษ เพราะทุกครั้งที่เดินทาง ไม่ว่าจะใกล้หรือไกล
ทั้งในและต่างประเทศ ก็สามารถอุ่นใจได้ กับบริการ ประกันการเดินทาง เพื่อป้องกัน และ เตรียมการหากเกิดเหตุสุดวิสัย อุบัติเหตุ เที่ยวบินล่าช้า
หรือ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดต่าง ๆ ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น เพื่อที่จะคุ้มครองการเสียชีวิต หรือ ทุพลภาพถาวร รวมถึง ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์
ที่เกิดจากการได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ระหว่างที่ท่านกำลังเดินทาง

สร้างความอุ่นใจทั้งกับผู้เดินทาง และ ผู้เกี่ยวข้องอันเป็นที่รัก
ด้วยบริการประกันภัยการเดินทาง ที่คุณสามารถไว้วางใจ

กรอกข้อความด้านล่างเพื่อส่งข้อความติดต่อเรา

ส่วนของผู้เอาประกัน

บริษัทประกันการเดินทาง

ส่วนของผู้รับผลประโยชน์

หมายเหตุ: กรมธรรม์จะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่ออกเดินทางจากประเทศไทย จนกระทั่งกลับมาถึงประเทศไทยอีกครั้ง
กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ