099-365-5442

วิธีการจอง

นโยบายทางธุรกิจ

 1. ธนาคารเจ้าของบัตรอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ใช้ในการชำระค่าบัตรโดยสารหรือผลิตภัณฑ์การบริการอื่นๆของบริษัทฯ และ/หรือ อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการดำเนินการ ขึ้นอยู่กับประเทศต้นทางและสกุลเงินของบัตร
 2. บริษัทจะจัดส่งบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ให้ท่านตามที่อยู่อีเมล์ที่ได้แจ้งไว้ภายใน 24 ชม. สำหรับรายการที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น กรณีรายการอนุมัติแต่ยังไม่ได้รับสินค้า เพื่อความสะดวกรวดเร็วกรุณาติดต่อ บริษัทฯ Call Center 099-365 5442 (เวลาทำการ)
 3. การดำเนินการจัดส่งเอกสารส่วนบุคคลให้กับบริษัทฯ เพื่อยื่นวีซ่า ทำประกันการเดินทาง หรือ จองตั๋วเครื่องบิน ถือเป็นความยินยอมให้เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการทางเอกสารต่างๆแทนตัวของลูกค้าเอง
 4. การจัดจำหน่ายสินค้า/บริการเป็นความรับผิดชอบของผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการแต่เพียงผู้เดียว Omise ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการและไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับสินค้า/บริการ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการที่ได้รับ หรือ หากต้องการใบเสร็จรับเงิน กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทฯ เท่านั้น Call Center 099-365 5442 (เวลาทำการ)
 5. การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ท่านจะมีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน เพิ่ม 3%* จากยอดเรียกเก็บเต็มจำนวน โดยท่านสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต VISA / Master Card *สำหรับท่านที่ต้องการชำระ ค่าบริการยื่นวีซ่า และ ประกันการเดินทาง หากท่านต้องการชำระเงินด้วยวิธีนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราค่ะ*
 6. ระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิตของเรานั้น มีการติดตั้ง SSL Certificate ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลใช้สำหรับเข้ารหัสปกป้องการโจรกรรมข้อมูล โดย Certificate ที่เราใช้งานเป็น Certificate Authority ที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลก และเป็นแบบเดียวกับที่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินส่วนใหญ่ใช้บริการอยู่

นโยบายการยกเลิกการใช้บริการและการคืนเงิน

การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หากมีการยกเลิกการใช้บริการ (Ticket Refund)

ข้าพเจ้ายืนยันว่า ข้าพเจ้าได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้, ข้อจำกัดความรับผิดชอบ, เงื่อนไขราคา, นโยบายสัมภาระ ข้อตกลงทางการบิน ประกันการเดินทาง และ การรับยื่นวีซ่า ดังนี้

  • ข้าพเจ้ายืนยันว่า ข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขของบัตรโดยสารอย่างละเอียด ซึ่งเงื่อนไขของบางบัตรโดยสารอาจจะไม่สามารถทำการขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร หรือ ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆได้
  • ข้าพเจ้าเข้าใจและยินยอมว่า อาจมีการเสียค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมในกรณีที่ต้องการขอเงินคืนหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตรโดยสาร ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบัตรโดยสารดังกล่าวที่ได้แสดงในตอนต้นแล้ว
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ที่ได้รับการอนุมัติโดยใบสั่งซื้อ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ถูกระบุไว้ในในชั้นบัตรโดยสารของท่าน
  • บริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตทุกกรณี การคืนเงินจะเป็นไปตามเงื่อนไขของบัตรโดยสาร ณ เวลาที่ทำสำรองบัตรโดยสาร และทางบริษัทจะทำการคืนค่าบัตรโดยสาร ผ่านบัญชีธนาคารของผู้ที่เดินทางเท่านั้นค่ะ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้า ข้อตกลง และเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

วิธีการจอง/การชำระเงิน

หมายเหตุ
ลูกค้าสามารถชำระเงินได้ตามชื่อบัญชี “บริษัท ขอบฟ้า ทราเวล จำกัด” หรือ “น.ส.อรทัย ดีอ้าย” เท่านั้น
*** หากมีการแอบอ้าง นอกเหนือจากบัญชีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ ทุกกรณี ***

การชำระเงินผ่านธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ขอบฟ้า ทราเวล จำกัด

ภูเก็ต

405 - 9 - 95467 - 4

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้โลตัสถลาง (ภูเก็ต)

008 - 8 - 57018 - 9

ธ.กสิกร สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล (ภูเก็ต)

668 - 0 - 45147 - 0

ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล (ภูเก็ต)

กรุงเทพ

024 - 3- 56992 - 3

ธ.กสิกร สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว (กรุงเทพ)