099-365-5442

วีซ่า

วีซ่า

6 ขั้นตอนง่ายๆ การทำวีซ่ากับเรา

ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา

โทร 099-365-5442 หรือ
ID Line : @KhobfahTravel
เพื่อรับข้อมูลในการทำวีซ่า

รายละเอียดข้อมูล

เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการเเจ้ง
รายละเอียดของเอกสารที่จำเป็นต้องใช้
และข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้

ตรวจสอบข้อมูล

กรอกข้อมูล เเละ,
ตรวจสอบเอกสารที่ใช้ทั้งหมด

ยื่นเอกสาร

ลูกค้าทำการยื่นเอกสาร
เพื่อขอวีซ่า

รอผล

รอผลอนุมัติของวีซ่า

เตรียมตัว

เตรียมตัวออกเดินทาง

ข้อมูลวีซ่า