099-365-5442

FMS-HANVJ002 เวียดนาม : ซาปา ฟานซีปัน ฮานอย 4D3N By VJ

FMS-HANVJ002 เวียดนาม : ซาปา ฟานซีปัน ฮานอย 4D3N By VJ
รหัสทัวร์ : KFTR240403

แชร์โปรแกรมนี้ :

รถไฟสู่สถานีกระเช้า,นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ฟานซีปัน,พระใหญ่ฟานซิปัน,เจ้าแม่กวนอิม,โมอาน่า คาเฟ,หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต,สุสานโฮจิมินห์,เมก้า แกรนด์ เวิลด์

4 วัน

3 คืน

เริ่มเพียง

11999 บ.

ทั้งหมด 9 ช่วงเวลาเดินทาง

เดินทางโดยวันที่เดินทางผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
รับได้Group Size 
5 ก.ย. 67 -
8 ก.ย. 67
12,99916,49912,99912,9993030
12 ก.ย. 67 -
15 ก.ย. 67
12,99916,49912,99912,9993030
19 ก.ย. 67 -
22 ก.ย. 67
12,99916,49912,99912,9993030
26 ก.ย. 67 -
29 ก.ย. 67
11,99915,49911,99911,9992830
3 ต.ค. 67 -
6 ต.ค. 67
13,99917,49913,99913,9993030
10 ต.ค. 67 -
13 ต.ค. 67
14,99918,49914,99914,9993030
11 ต.ค. 67 -
14 ต.ค. 67
15,99919,49915,99915,9993030
18 ต.ค. 67 -
21 ต.ค. 67
13,99917,49913,99913,9991630
23 ต.ค. 67 -
26 ต.ค. 67
13,99917,49913,99913,9993030
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม