099-365-5442

FMS-HANVJ001 เวียดนาม : ซาปา ฟานซีปัน ฮานอย 4D3N By VJ

FMS-HANVJ001 เวียดนาม : ซาปา ฟานซีปัน ฮานอย 4D3N By VJ
รหัสทัวร์ : KFTR240402

แชร์โปรแกรมนี้ :

รถไฟสู่สถานีกระเช้า,นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ฟานซีปัน,พระใหญ่ฟานซิปัน,เจ้าแม่กวนอิม,โมอาน่า คาเฟ,หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต,สุสานโฮจิมินห์,เมก้า แกรนด์ เวิลด์

4 วัน

3 คืน

เริ่มเพียง

11999 บ.

ทั้งหมด 9 ช่วงเวลาเดินทาง

เดินทางโดยวันที่เดินทางผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
รับได้Group Size 
18 ก.ค. 67 -
21 ก.ค. 67
11,99915,49911,99911,999015

Sold out

19 ก.ค. 67 -
22 ก.ค. 67
13,99917,49913,99913,999416
25 ก.ค. 67 -
28 ก.ค. 67
12,99916,49912,99912,999615
26 ก.ค. 67 -
29 ก.ค. 67
13,99917,49913,99913,999715
1 ส.ค. 67 -
4 ส.ค. 67
12,99916,49912,99912,9992030
8 ส.ค. 67 -
11 ส.ค. 67
13,99917,49913,99913,9991630
9 ส.ค. 67 -
12 ส.ค. 67
14,99918,49914,99914,9992330
15 ส.ค. 67 -
18 ส.ค. 67
12,99916,49912,99912,9991230
22 ส.ค. 67 -
25 ส.ค. 67
11,99915,49911,99911,999030

Sold out

ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม