099-365-5442

SLTPE9-1 TAIWAN TAIPEI XIMENDING 4D2N
รหัสทัวร์ : KFTR240282

แชร์โปรแกรมนี้ :

ตะลุมเที่ยวเมืองไทเป,พักย่านซีเหมินติง,ช้อปปิ้งสุดมันส์

4 วัน

2 คืน

เริ่มเพียง

10999 บ.

ทั้งหมด 11 ช่วงเวลาเดินทาง

เดินทางโดยวันที่เดินทางผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
รับได้Group Size 
17 มิ.ย. 67 -
20 มิ.ย. 67
10,99915,4990-034

Sold out

24 มิ.ย. 67 -
27 มิ.ย. 67
10,99915,4990-031

Sold out

1 ก.ค. 67 -
4 ก.ค. 67
10,99915,4990-1830
8 ก.ค. 67 -
11 ก.ค. 67
10,99915,4990-031

Sold out

15 ก.ค. 67 -
18 ก.ค. 67
10,99915,4990-2030
19 ส.ค. 67 -
22 ส.ค. 67
10,99915,4990-2830
26 ส.ค. 67 -
29 ส.ค. 67
10,99915,4990-030

Sold out

2 ก.ย. 67 -
5 ก.ย. 67
10,99915,4990-2830
9 ก.ย. 67 -
12 ก.ย. 67
10,99915,4990--3030
16 ก.ย. 67 -
19 ก.ย. 67
10,99915,4990--3030
23 ก.ย. 67 -
26 ก.ย. 67
10,99915,4990--3030
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม