099-365-5442

ทัวร์ แกรนด์รัสเซีย 9 วัน 6 คืน (Golden Ring) EK

ทัวร์ แกรนด์รัสเซีย 9 วัน 6 คืน (Golden Ring) EK
รหัสทัวร์ : KFTR240271

แชร์โปรแกรมนี้ :

-ดูไบ - มอสโคว์ - วลาดิเมียร์ - ชมเมือง - ซุสดาล(โกลด์เดน ริง) -ซุสดัล - พระราชวังซุสดัล - เซอร์กีเยฟ โปสาด(ซากอร์ส) - จัตุรัสแดง -เข้าชมมหาวิหารเซนต์บาซิล - เข้าชมพระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ -สถานีรถไฟใต้ดิน - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - เนินเขาสแปร์โร่ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์

9 วัน

6 คืน

เริ่มเพียง

95900 บ.

ทั้งหมด 4 ช่วงเวลาเดินทาง

เดินทางโดยวันที่เดินทางผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
รับได้Group Size 
11 ส.ค. 67 -
19 ส.ค. 67
105,900121,800105,900105,9002020
14 ก.ย. 67 -
22 ก.ย. 67
97,900110,80097,90097,9002020
11 ต.ค. 67 -
19 ต.ค. 67
97,900110,80097,90097,9002020
19 ต.ค. 67 -
27 ต.ค. 67
95,900108,80095,90095,9002020
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม