099-365-5442

ZGTPE-2406VZ ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป บินเช้า-กลับเย็น (พักย่านซีเหมินติง 2 คืน)

ZGTPE-2406VZ ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป บินเช้า-กลับเย็น (พักย่านซีเหมินติง 2 คืน)
รหัสทัวร์ : KFTR240105

แชร์โปรแกรมนี้ :

เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เผิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสความโรแมนติก หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น และอุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว

4 วัน

3 คืน

เริ่มเพียง

14990 บ.

ทั้งหมด 18 ช่วงเวลาเดินทาง

เดินทางโดยวันที่เดินทางผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
รับได้Group Size 
15 มิ.ย. 67 -
18 มิ.ย. 67
16,99022,99016,99016,990022

Sold out

22 มิ.ย. 67 -
25 มิ.ย. 67
14,99020,99014,99014,990019

Sold out

13 ก.ค. 67 -
16 ก.ค. 67
18,99024,99018,99018,9902535
19 ก.ค. 67 -
22 ก.ค. 67
20,99026,99020,99020,9903235
26 ก.ค. 67 -
29 ก.ค. 67
20,99026,99020,99020,9903535
3 ส.ค. 67 -
6 ส.ค. 67
18,99024,99018,99018,9903535
24 ส.ค. 67 -
27 ส.ค. 67
18,99024,99018,99018,9903535
31 ส.ค. 67 -
3 ก.ย. 67
17,99023,99017,99017,9903535
7 ก.ย. 67 -
10 ก.ย. 67
17,99023,99017,99017,9903535
14 ก.ย. 67 -
17 ก.ย. 67
17,99023,99017,99017,9903535
21 ก.ย. 67 -
24 ก.ย. 67
17,99023,99017,99017,9903535
28 ก.ย. 67 -
1 ต.ค. 67
18,99024,99018,99018,9903535
5 ต.ค. 67 -
8 ต.ค. 67
18,99024,99018,99018,9903535
9 ต.ค. 67 -
12 ต.ค. 67
18,99024,99018,99018,9903235
11 ต.ค. 67 -
14 ต.ค. 67
21,99027,99021,99021,9903535
12 ต.ค. 67 -
15 ต.ค. 67
21,99027,99021,99021,9903235
13 ต.ค. 67 -
16 ต.ค. 67
18,99024,99018,99018,9903535
16 ต.ค. 67 -
19 ต.ค. 67
18,99024,99018,99018,990735
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม