099-365-5442

ZGHAN-2402VN เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงหบิงห์ ซาปา (พักซาปา 2 คืน)

ZGHAN-2402VN เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงหบิงห์ ซาปา (พักซาปา 2 คืน)
รหัสทัวร์ : KFTR240058

แชร์โปรแกรมนี้ :

ท่องดินแดนแห่งสายหมอก "พักซาปา 2 คืน" UNSEEN ล่องเรือฮาลองบก "นิงห์บิงห์" เช็คอิน "MOANA CAFE"

5 วัน

4 คืน

เริ่มเพียง

12990 บ.

ทั้งหมด 9 ช่วงเวลาเดินทาง

เดินทางโดยวันที่เดินทางผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
รับได้Group Size 
7 ส.ค. 67 -
11 ส.ค. 67
14,99018,89014,99013,990030

Sold out

16 ส.ค. 67 -
20 ส.ค. 67
12,99016,89012,99011,990416
23 ส.ค. 67 -
27 ส.ค. 67
12,99016,89012,99011,9903030

Sold out

30 ส.ค. 67 -
3 ก.ย. 67
12,99016,89012,99011,990330
4 ก.ย. 67 -
8 ก.ย. 67
13,99017,89013,99012,9903030
6 ก.ย. 67 -
10 ก.ย. 67
13,99017,89013,99012,9903030
11 ก.ย. 67 -
15 ก.ย. 67
13,99017,89013,99012,9903030
13 ก.ย. 67 -
17 ก.ย. 67
13,99017,89013,99012,9903030
19 ก.ย. 67 -
23 ก.ย. 67
13,99017,89013,99012,9903030
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม