099-365-5442

8 วัน 6 คืน แกรนด์ตุรกี

8 วัน 6 คืน แกรนด์ตุรกี
รหัสทัวร์ : KFTR232029

แชร์โปรแกรมนี้ :

บินภายใน 1 เที่ยว + พัก 5 ดาวทุกคืน + โรงแรมถ้ำ 2 คืน + ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

8 วัน

6 คืน

เริ่มเพียง

54900 บ.

ทั้งหมด 9 ช่วงเวลาเดินทาง

เดินทางโดยวันที่เดินทางผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
รับได้Group Size 
14 ก.ย. 67 -
21 ก.ย. 67
54,90062,90054,90054,9001225
9 ต.ค. 67 -
16 ต.ค. 67
54,90062,90054,90054,900625
12 ต.ค. 67 -
19 ต.ค. 67
54,90062,90054,90054,9002525
20 ต.ค. 67 -
27 ต.ค. 67
54,90062,90054,90054,9002525
21 ต.ค. 67 -
28 ต.ค. 67
54,90062,90054,90054,9002525
16 พ.ย. 67 -
23 พ.ย. 67
54,90062,90054,90054,9002525
1 ธ.ค. 67 -
8 ธ.ค. 67
54,90062,90054,90054,9002525
27 ธ.ค. 67 -
3 ม.ค. 68
67,90076,90067,90067,9002225
28 ธ.ค. 67 -
4 ม.ค. 68
67,90076,90067,90067,9002125
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม