099-365-5442

แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์ ท่องเที่ยวแบบอิสระ 3วัน 2คืน

Code: SQ001_08082022

ดูรายละเอียด โปรแกรม –> Singapore Package 3D 2N

สนุกสุดมันส์ กับ แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)

ราคาเริ่มต้นที่ 11,900 บาท/ท่าน

(ราคานี้สำหรับ เดินทางไปและกลับพร้อมกัน ตั้งแต่ 4 ท่าน ขึ้นไป)

ช่วงเวลาจองและออกตั๋ว :  04 สิงหาคม – 08 กันยายน 2565

ช่วงเวลาเดินทาง :  04 สิงหาคม – 16 ธันวาคม 2565

แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง :

วันเดินทางรายละเอียดโปรแกรมเดินทาง
วันแรกออกเดินทางจากภูเก็ต (สนามบินนานาชาติภูเก็ต) ในวัน และ เวลาตามเที่ยวบิน หรือ ขึ้นสนามบินกรุงเทพ (กรณีเพิ่มเงิน)เมื่อเดินทางถึงสนามบินนานาชาติชางงี (Changi Airport) ประเทศสิงคโปร์ เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางไปยังโรงแรมที่พัก (ตามโรงแรมที่ท่านเลือกไว้) และ ให้ท่านอิสระ พักผ่อนตามอัธยาศัย แนะนำ ให้ท่านไปถ่ายรูปเช็คอิน มุมมหาชนลง ลง INSTAGRAM ให้เพื่อนๆ อิจฉา และ เดินเล่นบริเวณสวนสาธารณะที่เป็นป้อมปืนเก่าสมัยสงครามโลก ที่ FORT CANNING PARK
วันที่สองรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเพลิดเพลินไปกับโปรแกรมซิตี้ทัวร์ ครึ่งวัน (Half day City Tour: Merlion, China town, Little India) ตามที่ระบุในชุดแพ็คเกจ (ถ่ายภาพสัญลักษณ์เมอไลอ้อน จากนั้นไปไชน่าทาว และ ถ่ายภาพตึกหลากสีสันที่ย่านลิตเติ้ลอินเดีย) หลังจากนั้นให้ท่าน ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อโปรแกรมทัวร์อื่นๆได้ แนะนำ Sky Helix Sentosa ชมวิวกลางแจ้งแห่งใหม่ที่สูงที่สุดของสิงคโปร์ Open-air Gondola แบบเปิดโล่งค่อยๆลอยขึ้นอย่างนุ่มนวล เมื่อถึงด้านบน ให้ท่านได้เพลิดเพลินชมวิว 360 องศา ของเกาะเซ็นโตซ่าและริมน้ำโดยรอบ หรือ เข้าชม Universal Studios Singapore ท่านจะเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นสนุกสุดมันส์หลากหลายชนิด กรี๊ดดดดดด กรี๊ดดดด ด้วยความหวาดเสียว ท่านไหนไม่ไหวก็เดินเล่นชมสินค้าภายในงานเพลินๆ จนลืมเวลาไปเลยยยย ว่านี่กี่โมงแล้ว
วันที่สามรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม –  ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อโปรแกรมทัวร์อื่นๆได้ แนะนำ Garden by the BAY ได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ หรือ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออชาร์ด สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับภูเก็ต

(ท่านสามารถใช้เวลาพักผ่อนต่อในประเทศนั้นๆ หรือ ท่องเที่ยวต่อยังประเทศใกล้เคียงได้ตามความต้องการ โดยไม่จำกัดเพียงแค่ตามโปรแกรม )

สถานที่น่าเที่ยวใน แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์

Merlion Singapore
Merlion
Garden by the BAY
Singapore
China Town
China Town
Little India 2
Little India 2
Little India
Little India
Universal Singapore
Universal Singapore
Rollercoaster Singapore
Rollercoaster Universal
Sky Helix
Sky Helix
Singapore Package
Clarke Quay
FORT CANNING PARK
FORT CANNING PARK
Orchard Road
Orchard Road
Changi-Jewel
Changi-Jewel

อัตราค่าบริการ :

Hotel ChoiceRate Per Adult With breakfast(Base on Twin sharing)Extra night With breakfast(Per room Per night)Remark
1. IBIS Novena11,900 บาท/ท่าน4,000 บาท/ท่าน
2. IBIS Bencoolen13,390 บาท/ท่าน5,300 บาท/ท่าน
3. Chancellor Orchard Hotel13,790 บาท/ท่าน6,500 บาท/ท่าน
4. Grand Central Orchard13,990 บาท/ท่าน7,000 บาท/ท่าน
5. Hotel Boss13,990 บาท/ท่าน7,000 บาท/ท่าน

โปรแกรมนี้รวม :

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ชั้นประหยัด ( K หรือ V class)

เส้นทาง ภูเก็ต – สิงคโปร์ – ภูเก็ต

 • ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า โรงแรมระดับ 3 – 4 ดาว (ตามที่ท่านเลือก) (พักสองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • รถรับ-ส่ง สนามบิน – โรงแรม – สนามบิน โดย SIC (Seat in Coach)
 • พร้อมซิตี้ทัวร์ (ครึ่งวัน) ตามรายการในโปรแกรม
 • ค่าภาษีสนามบิน ค่าน้ำมัน และ ค่าธรรมเนียม จำนวน 2,700 บาท/ท่าน (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่วันที่ออกตั๋ว) หากอัตราภาษีเกินกว่าราคาที่กำหนดไว้ ท่านต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มค่ะ
 • ราคานี้เป็นราคาสำหรับคนไทยเท่านั้นค่ะ ชาวต่างชาติ มีค่าบริการชาร์ตเพิ่มค่ะ (ขอให้ท่านเช็คกับเจ้าหน้าที่แผนกทัวร์อีกครั้งค่ะ)

อัตราแพ็คเกจนี้ไม่รวม :

 • ไม่รวม ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าและค่าบริการอื่นๆ
 • ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ไม่รวม ค่าประกันภัยการเดินทาง
 • ไม่รวม สิงคโปร์ ซิมการ์ด
 • ไม่รวม MRT Card (บัตรรถไฟฟ้าใต้ดิน)
 • ไม่รวม ทิปไกด์ 5SGD/ต่อคน/ต่อวัน (คนขับรถ 2 SGD + ไกด์ 3SGD) ราคา/ต่อคน/ต่อวัน

หมายเหตุ:

– ราคานี้ใช้สำหรับ ออกตั๋วได้ตั้งแต่วันที่ 04 สิงหาคม – 08 กันยายน 2565 และ

เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 04 สิงหาคม – 16 ธันวาคม 2565   

– ราคานี้ อาจจะไม่มีที่นั่งในช่วงวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ / วันหยุดยาว และ ช่วง High Season ของสิงคโปร์ กรณีต้องการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถเพิ่มเงินส่วนต่างของค่าตั๋วเครื่องบินได้ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

– ควรสำรองแพ็คเกจก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15-20 วันทำการ ก่อนการเดินทาง

– ราคานี้สำหรับเดินทาง ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป เท่านั้น

– ในกรณีที่ออกตั๋วแล้วไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร เที่ยวบินและวันที่ในการเดินทางได้

– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– ราคา แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์ นี้อาจไม่สามารถใช้ได้ในช่วงของเทศกาล งานแฟร์ งานแสดงสินค้า หรือ วาระพิเศษต่าง ๆ ที่โรงแรมในประเทศนั้น ๆ ได้กำหนดไว้ โปรด ตรวจสอบเพื่อความแน่นอนกับทางเจ้าหน้าที่

เรามีโปรแกรมทัวร์อื่นๆ ให้เลือกมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น…..

กรอกรายละเอียดทริปของคุณ

ติดต่อทาง Line

Line Official

ให้เราช่วยเหลือคุณ

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.
เสาร์ : 09.00 - 15.00 น.
อาทิตย์ : หยุดทำการ