099-365-5442

ตั๋วกรุ๊ป ตั๋วเดินทางเป็นหมู่คณะ ตั๋วองค์กร เพื่อดูงาน สัมมนา

ตั๋วกรุ๊ป ตั๋วเดินทางเป็นหมู่คณะ ตั๋วองค์กร เพื่อดูงาน สัมมนา

ตั๋วกรุ๊ป ตั๋วเดินทางเป็นหมู่คณะ ตั๋วองค์กร/บริษัท หรือ ตั๋วข้าราชการ

 Book to go

ตั๋วกรุ๊ป ตั๋วเดินทางเป็นหมู่คณะ ตั๋วองค์กร/บริษัท หรือ ตั๋วข้าราชการ

มารู้จัก ตั๋วกรุ๊ป หรือ ตั๋วหมู่คณะ กันดีกว่า ตั๋วกรุ๊ป คือ ตั๋วที่มีจำนวนผู้เดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป หรือ แล้วแต่สายการบินจะกำหนดว่าต้องจองขั้นต่ำจำนวนกี่คนขึ้นไป แต่โดยมาตรฐาน สายการบินส่วนใหญ่ จะเริ่มต้น กำหนดที่ 10 ท่านขึ้นไปค่ะ

ตั๋วกรุ๊ป เหมาะกับใคร?

ตั๋วหมู่คณะ จะเหมาะสมกับการเดินทางขนาดใหญ่ เป็นองค์กร หรือ เป็นบริษัท จัดกรุ๊ปท่องเที่ยวประจำปี การประชุม สัมมนา หรือ แม้กระทั่ง กรุ๊ปส่วนตัว ที่มีผู้เดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ โดยยังไม่สามารถระบุได้ว่า มีใครเดินทางไปบ้าง หรือ ใครจะไปแล้วมีการเปลี่ยนคน เปลี่ยนผู้เดินทาง โดยตั๋วกรุ๊ปจะสามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้ เพิ่ม/ลด จำนวนคนได้ จนกว่าจะมีการออกตั๋ว หรือ ออกบัตรโดยสาร) อย่างเป็นทางการ
ตั๋วกรุ๊ป

ตั๋วกรุ๊ปถูกกว่าตั๋วที่ซื้อเดี่ยวๆ ใช่หรือไม่ ?

เป็นคำถามยอดฮิต! ของผู้โดยสาร ซึ่งบางคนเข้าใจว่า การจองตั๋วกรุ๊ป เป็นหมู่คณะ จะถูกกว่าการซื้อตั๋วเดี่ยวๆ จากประสบการณ์การการจองตั๋วมาตลอดระยะเวลา 10 ปี แอดมินเคยพบน้อยมาก ที่ตั๋วกรุ๊ป จะได้ราคาถูกกว่าตั๋วเดี่ยว ซึ่งจะมีถูกกว่าเป็นบางสายการบิน และบางสายการบินจะแพงกว่าตั๋วเดี่ยว หรือช่วงโปรโมชั่นที่สายการบินจัด เช่นการบินไทยเป็นต้น โดยสรุป คือ 90% ตั๋วกรุ๊ปจะแพงกว่าตั๋วโปรโมชั่นที่จัด ส่วนสายการบินอื่นๆ อาจจะมีถูกกว่าบ้างแต่ไม่มากเท่าไหร่ค่ะ

กดคลิกลิ้งค์ เพื่อทำจอง ตั๋วข้าราชการ ผ่านเจ้าหน้าที่

Line ID : @Ticketing

สแกน QR Code รับจอง ตั๋วข้าราชการ ผ่านเจ้าหน้าที่

Line ID : @Ticketing

ขั้นตอนการจองตั๋วกรุ๊ป

หากท่านมีกรุ๊ป ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว ประชุม สัมมนา หรือการเดินทางเป็นหมู่คณะ สามารถให้ทางบริษัทฯ ทำการตรวจสอบราคา และ เช็คที่นั่งว่าง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.) กำหนดวันเดินทาง
พร้อมเที่ยวบินที่เป็นไปได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเพื่อทำการเช็คที่นั่งว่างจากสายการบิน
2.) แจ้งผลการเช็คที่นั่งในพีเรียดนั้นๆ ว่า ว่าง หรือ ไม่
2.1 หากที่นั่งว่าง –> ผู้โดยสารตกลงทำการจอง ทางบริษัทฯ จะทำเรื่อง ส่งจองจริงกับสายการบิน และ ออกรหัสยืนยันการจองสำหรับกรุ๊ปดังกล่าว
2.2 หากที่นั่งไม่ว่าง –> ทางบริษัทฯ จะทำการเช็ควันเดินทางพีเรียดอื่นๆใน วะน และ เวลา ที่ใกล้เคียงให้ เพื่อทำการเสนอราคาใหม่
3.) กำหนดวันเก็บค่าจอง
เมื่อลูกค้าตกลงราคาแล้ว บางสายการบิน จะเรียกเก็บค่าจอง ทางบริษัทฯ  ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเก็บของสายการบิน โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 500 – 1,000 บาท ต่อท่าน (ขึ้นอยู่กับ นโยบาย และ เงื่อนไข ของแต่ละสายการบิน) หากสายการบินไหนไม่มีเงื่อนไขการเก็บค่าจองนี้ ก็จะข้ามข้อนี้ไปค่ะ
4.) บริษัทฯ กำหนดเก็บเงินวางมัดจำ
จะอยู่ราวๆ 1,000-5,000 บาท/ต่อท่าน ราคานี้จะขึ้นอยู่กับ วันเดินทาง, เส้นทางบิน, และ ราคาบัตรโดยสาร ถ้าราคาตั๋วแพงมากๆ เช่น เดินทางไปยุโรป ราคาตั๋วอยู่ราวๆ 30,000-50,000 บาท/ต่อท่าน สายการบินจะเก็บค่ามัดจำอยู่ที่ 3,000-5,000 บาท บาท/ต่อท่าน ค่ะ
5.) กำหนดวัน Final name list หรือ เรียกกันว่า วันกำหนดการส่งรายชื่อ เพื่อใส่รายชื่อเข้าไปในระบบตั๋ว เพื่อทำการตรวจสอบ และ รอออกตั๋ว
*** อันนี้สำคัญมากค่ะ!!! ท่านจะได้รับเงินมัดจำคืนหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการแจ้งยืนยันยอดจำนวน final name list คนเดินทางนี้เลยค่ะ ***
      เช่น ทำจองกรุ๊ปไป 50 ท่าน สมมุติ สายการบินกำหนดไว้ว่า ท่านต้องใช้จำนวนที่นั่งมากกว่า 90% จึงจะไม่ถูกยึดมัดจำ นั่นหมายถึงว่า 50 ท่านนี้ ท่านสามารถยกเลิกจำนวนผู้ไม่เดินทางได้ 5 ท่าน ถ้าท่านแจ้งใส่รายชื่อ final name list จำนวน 45-50 ท่าน อันนี้ได้รับเงินมัดจำคืนครบทุกท่าน ค่ะ
แต่ในทางกลับกัน ถ้าท่าน แจ้งส่งรายชื่อเพียง 44 ท่าน (6 ท่านที่ไม่เดินทางนี้ จะถูกริบมัดจำค่ะ ท่านจะไม่ได้คืน)
6.) เมื่อใส่รายชื่อพร้อมแล้ว ก็จะเป็น การกำหนดการชำระเงินเต็มจำนวน (ในส่วนยอดคงเหลือทั้งหมดค่ะ)
7.) ทำการออกตั๋ว ท่านจะได้รับเป็น e-Ticket และ จัดส่งตั๋วผ่านช่องทางอีเมล์, ไลน์, หรือ เฟสบุค ได้ทุกช่องทางค่ะ
***************************************************************************
ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดการสำรองที่นั่งต่างๆ ได้ที่ โทร. 099-365 5442 ได้ตลอด วันและเวลาทำการ
ท่านสามารถติดต่อ จองตั๋วเครื่องบิน ราคาพิเศษ สำหรับการเดินทางแบบกลุ่ม หรือ หมู่คณะ บริษัท องค์กร หน่วยงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตั๋วข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ สมาชิกหอการค้าไทย สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บุคคลากรทางการแพทย์ เอกชน อื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
บินไป บินกลับ เที่ยวไป ใกล้หรือไกล ให้เราดูแลบริษัทของคุณ พร้อมรับโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง ทุกสายการบินชั้นนำทั่วโลก ตั๋วเครื่องบินในประเทศ ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ ตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะ ตั๋วกรุ๊ป ออกแบบและวางแผนเส้นทางการเดินทาง เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางของคุณ สามารถติดต่อสำรองที่นั่งโดยสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นทางโดยทีมงานมืออาชีพกับเราที่นี่ ได้ทุกๆเส้นทางที่ท่านต้องการเดินทาง ตลอดเวลาทำการ
group ticket  

ตัวอย่าง e-Ticket หรือตั๋วกรุ๊ป ที่ลูกค้าใช้บริการจองกับเรา

ตั๋วกรุ๊ป สายการบินนกแอร์

เส้นทาง : ดอนเมือง – สุราษฯ – ดอนเมือง

จำนวน 80 ท่าน

ตั๋วกรุ๊ป สายการบินแอร์เอเชียเส้นทาง : ดอนเมือง – บุรีรัมย์ – ดอนเมืองจำนวน 23 ท่านตั๋วกรุ๊ป สายการบินเวียตเจ็ทเส้นทาง : นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ – นครศรีธรรมราชจำนวน 47 ท่าน
ตั๋วกรุ๊ป สายการบินนกแอร์กรุ๊ป แอร์เอเชียตั๋วกรุ๊ป สายการบินเวียตเจ็ท
ตั๋วกรุ๊ป นกแอร์แอร์เอเชีย กรุ๊ปตั๋ว สายการบินเวียตเจ็ท
ตั๋วกรุ๊ป สายาการบินบางกอก แอร์เวย์สเส้นทาง : กรุงเทพ – ภูเก็ต – กรุงเทพจำนวน 32 ท่านตั๋วกรุ๊ป สายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์เส้นทาง : กรุงเทพ – มะนิลา – โตเกียว – มะนิลา – กรุงเทพจำนวน 18 ท่านตั๋วกรุ๊ป สายการบินอีวีแอร์ แอร์ไลน์เส้นทาง : กรุงเทพ – ไปเป – กรุงเทพจำนวน 50 ท่าน
ตั๋วกรุ๊ป สายการบินบางกอก แอร์ตั๋วกรุ๊ป สายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ตั๋วกรุ๊ป สายการบินอีวีเอ แอร์

คลิกดูเพิ่มเติมใน Facebook ได้นะคะ –> ขอบฟ้า รีวิว ขอบฟ้า

ตั๋วกรุ๊ป ไปญี่ปุ่นGroup ticket paymentTicket payment
 


ขอบฟ้า ทราเวล ติดต่อง่ายติดต่อไว
☎️ ทีมงานคุณภาพ ขอบฟ้า ทราเวล
 
   ? 099-365 5442
┏──────────────────────────┓
ทางไปจองจ้า ? https://lin.ee/fWQ1W2s
┗──────────────────────────┛
ใบอนุญาตนำเที่ยว เลขที่ 31/01065
E-mail : info@khobfahtravel.com
Line ID : @Ticketing

วันเวลาทำการ

/ จันทร์-ศุกร์ : 09.00 น. – 18.00 น.

/ วันเสาร์ : 09.00 น. – 15.00 น.

X หยุดทุกวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

เรามีโปรแกรมทัวร์อื่นๆ ให้เลือกมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น…..ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์พม่า | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ลาว | ทัวร์จอร์เจีย    

บทความท่องเที่ยวอื่นๆ

พฤษภาคม 24, 2024

| By chitsanupong

ตั๋วข้าราชการ และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สายการบินนกแอร์ (N

พฤษภาคม 24, 2024

| By chitsanupong

  ตั๋วข้าราชการ และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สายการบินแอ

พฤษภาคม 24, 2024

| By chitsanupong

ตั๋วโปรโมชั่น ตั๋วราคาถูก จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก &nbs […]